ترانه "من دیگه بچه نمیشم" با صدای نادر گلچین

متن ترانه:

به تو میگم كه نشو دیوونه ای دل
به تو میگم كه نگیر بهونه ای دل
من دیگه بچه نمیشم آه
دیگه بازیچه نمیشم
به تو میگم عاشقی ثمر نداره
واسه تو جز غم و درد سر نداره
من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازیچه نمیشم
عقلم و زیر پا گذاشتی رفتی

تو منو مبتلا گذاشتی رفتی
به غم زمونه ای دل
منو واگذاشتی ای دل
به خدا منو رسوا كردی ای دل
همه جا مشتمو وا كردی ای دل
هرجا رفتی پا گذاشتی
فتنه برپا كردی ای دل
می دونم تو دیگه عاقل نمی شی
تو دیگه برای من دل نمیشی
من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازیچه نمیشم

مرتبط با این