خواننده : محمد ذاكر حسین

آهنگساز : محمد ذاكر حسین
شاعر : حافظ

مرتبط با این