خواننده : علیرضا افتخاری

آهنگساز : حسین یوسف زمانی

مرتبط با این