خواننده : جاوید عسگری

آهنگساز : فرید صدیقی

مرتبط با این