صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده:محمدمعتمدی-آهنگساز:فریدسعادتمند-شاعر:محمدمهدی سیار

در روزهایی که عزیزان بسیاری رخت سفر به دیار باقی بسته‌اند و ما را در سوگ خود نشانده‌اند، نوای حزن سر می‌دهیم و همنوا با سوز دل داغداران، ترانة حالا که می‌روی را زمزمه می‌کنیم.
آلبوم حالا که می‌روی حاصل همکاری دلنشین آهنگسازی خوش قریحه، شاعری خوش‌سخن و خوانند‌ه‌ای خوش‌صدا است که نتیجة آن اثری پراحساس و جان‌نشین است. ترانه‌های حالا که می‌روی و به خصوص ترانة کجایی سوزی غریب و اندوهی جانگداز را در خواننده برمی‌انگیزند. محمد معتمدی در این دو آهنگ، شعر محمد مهدی سیار را با نغمه‌های فرید سعادتمند به خوبی درآمیخته است.

مرتبط با این