صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نوازنده:غفور محمدزاده

به یاد استاد آستی كردیانی، قطعه ای از دوتار نوازی خراسانی برگزیده ایم كه تقدیم دوستداران موسیقی مقامی خراسان می كنیم. این قطعه زیبا با سرانگشتان هنرمند خراسانی چناب آقای غفور محمدزاده به ترنم درآمده است. برای این نوازنده آرزوی توفیق و برای روج استاد آستی كردیانی آمرزش و آرامش ابدی خواهانیم.

مرتبط با این