صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

آهنگ بیكلام «سواران دشت امید» یكی از آهنگ‌های انقلابی استاد حسین علیزاده است.

«سواران دشت امید»، مبتنی بر ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی است كه با ریتم‌های ادواری آمیخته شده و از جهاتی نقطة عطفی در كار علیزاده و موسیقی ایرانی به‌شمار می‌رود. این قطعه در سال‌های 1356 و 1357 و در روزهایی كه علیزاده سرباز بود، در پادگان فرح‌آباد ساخته شد.
به گفتة علیزاده، نُت به نُت این قطعات و نحوة نگارش آن را به یاد دارد. علیزاده در قطعة «سواران دشت امید» به دنبال این بود كه موسیقی را با بیان انقلابی و رزمی نشان دهد؛ و بر اساس آنچه كه خودش می‌گوید: «چون در ایران غالباً به موسیقی‌ای كه شعر در آن حضور دارد موسیقی انقلابی می‌گویند، من می‌خواستم چنین تصوری را از بین ببرم و ثابت كنم كه قطعه بدون كلام هم می‌تواند چنین مفهومی را انتقال دهد و قطعه «سواران دشت امید» با چنین رویكرد و هدفی ساخته شد.»

مرتبط با این