صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سفر دور و دراز استاد فخرالدینی به خراسان برای ساخت موسیقی متن سریال بوعلی سینا

استاد فرهاد فخرالدینی همپای آهنگسازی و رهبری در زمینه پژوهشی نیز كار كرده است. او برای نوشتن موسیقی سریال بوعلی سینا به كشف تازه‌ای رسید. او در سفری دور و دراز به خراسان رفت و با ضبط 14 كاست از انواع موسیقی مقامی رایج در منطقه به تهران بازگشت.
از جمله 2 تار پیرمردی 80 ساله را ضبط كرد، به قول خودش با صدایی خش گرفته كه انگار غبار كویر روی تارهای صوتی‌اش نشسته بود.
فخرالدینی آن گاه این آوای غبارگرفته برانگیزاننده را با یك رباعی از بوعلی سینا كه گویی بازتاب كلامی همان آواست پیوند زد. همین تركیب، خط اصلی موسیقی فیلم بوعلی سینا را ساخت.
دل گر چه در این بادیه بسیار شتافت
یك موی ندانست ولی موی شكافت
اندر دل من هزار خورشید بتافت
آخر به كمال ذره‌ای راه نیافت

مرتبط با این