صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

با هم شعری زیبا در ستایش زبان فارسی می‌شنویم

اگرچه تا زمانی كه ما به زبان شیرین فارسی سخن می‌گوییم، هر روز زبان و ادبیات فارسی است. تا زمانی كه می‌توان با شعرهای حافظ و گلستان سعدی درس زندگی آموخت روز زبان و ادبیات فارسی است. امید كه این زبان چند هزار ساله را به نیكی پاس بداریم و در آشوب چند زبانی بودن جوامع، آن را همچنان گرامی و دوست بداریم. زبان فارسی، ریشه و هویت ماست. ما به این زبان به دنیا آمده‌ایم و تمام لحظه‌های زندگی را با این زبان توصیف كرده‌ایم.
این شعرخوانی زیبا را كه جوانی افغانستانی در ستایش زبان فارسی سروده و دكلمه كرده است، تقدیم شما می‌كنیم.

مرتبط با این