صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

موسیقی جنوب

اقوام آفریقایی تبار بسیاری در خوزستان، بوشهر، هرمزگان و حتی استان فارس زندگی می كنند، كه عمدتا بازماندگان اجدادی هستند كه صدها سال قبل با كشتی‌های تجاری از آفریقا و زنگبار برای تجارت راهی ایران شده و برخی نیز برای كار به منطقه خلیج فارس آمده‌اند و بخشی از پیكره ملت ایران شدند.
امروزه این اقلیت قومی كشورمان كه كمتر برای مردم شناخته شده است رسم و رسومات زیبا و مخصوص به خود را دارند كه ریشه در فرهنگ ایرانی آفریقایی دارند و البته بومیان جنوب ایران نیز از آنان تاثیرات بسیاری گرفته اند كه این امر در موسیقی جنوبی ایران مشهود است.
تاكنون متاسفانه كمتر توجهی به این هم‌وطنان ایرانی شده است. برگزاری مراسم‌های فرهنگی، هنری و كنسرت‌های موسیقی مشترك این اقلیت ایرانی با گروه‌های بومی آفریقا می تواند برای مردم ایران بسیار جذاب باشد.
برشی صوتی از فیلم مستند« دینگومارو » به كارگردانی آقای كامران حیدری تقدیم می شود.

مرتبط با این