صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این آهنگ بازساخت(ریمیکس) آهنگی با صدای همایون شجریان را می‌شنویم.

خواننده: همایون شجریان
بازساخت: افشین خواجه نژاد
در ادامه بخشی از شعر این ترانه را می‌خوانیم:
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون

چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید
چو کشتی ام در اندازد میان قلزم پر خون

زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد
که هر تخته فرو ریزد ز گردش های گوناگون

نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را
چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون

مرتبط با این