صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این آهنگ بازساخت(ریمیكس) آهنگی با صدای همایون شجریان را می‌شنویم.

خواننده: همایون شجریان
بازساخت: افشین خواجه نژاد
در ادامه بخشی از شعر این ترانه را می‌خوانیم:
چه دانستم كه این سودا مرا زین سان كند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را كند جیحون

چه دانستم كه سیلابی مرا ناگاه برباید
چو كشتی ام در اندازد میان قلزم پر خون

زند موجی بر آن كشتی كه تخته تخته بشكافد
كه هر تخته فرو ریزد ز گردش های گوناگون

نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را
چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون

مرتبط با این