صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

این آهنگ، اجرای رنگی در چهارگاه اثر استاد بیگچه خانی است

شاهین مهاجری در این اثر رنگ چهارگاه استاد بیگچه‌خانی را برای اركستر مجازی تنظیم كرده است.

مرتبط با این