صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده: محسن چاووشی
شعر از مولانا در مدح پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)

با تبریك هفتة وحدت و میلاد فخر عالم، رسول خاتم، حضرت مصطفی صلوات الله علیه، ترانه زیبا و شادمانة 20 هزار آرزو با صدای محسن چاوشی را تقدیم شما عزیزان می‌كنیم با این توضیح كه شعر این اثر از طبع آسمانی جناب مولانا و در مدح حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله است.


متن آهنگ بیست هزار آرزو محسن چاوشی
ای همه خوبی تو را پس تو كرایی كه را............ ای گل در باغ ما پس تو كجایی كجا
سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد...................... گفت رو از من مجو غیر دعا و ثنا
سرو اگر سر كشید در قد تو كی رسید...... نرگس اگر چشم داشت هیچ ندید او تو را
هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده................... لیك در این میكده پای ندارند پا
از كرمت من به ناز می‌نگرم در بقا ............................كی بفریبد شها دولت فانی مرا
بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این ..............در هوسش خود نماند هیچ امانی مرا
ای كه به هنگام درد راحت جانی مرا ...............وی كه به تلخی فقر گنج روانی مرا
سجده كنم من ز جان روی نهم من به خاك .........گویم از این‌ها همه عشق فلانی مرا
هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست....... ما به فلك میرویم عزم تماشا كه راست
ما به فلك بوده‌ ایم یار ملك بوده‌ ایم........... باز همان جا رویم جمله كه آن شهر ماست
گوهر پاك از كجا عالم خاك از كجا............. بر چه فرود آمدیت بار كنید این چه جاست
بخت جوان یار ما دادن جان كار ما.................... قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست
از كرمت من به ناز می‌نگرم در بقا .....................كی بفریبد شها دولت فانی مرا
بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این........... در هوسش خود نماند هیچ امانی مرا
ای كه به هنگام درد راحت جانی مرا.................. وی كه به تلخی فقر گنج روانی مرا
سجده كنم من ز جان روی نهم من به خاك........ گویم از این‌ها همه عشق فلانی مرا

مرتبط با این