صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

این بار محسن میرزازاده- خواننده محلی موسیقی كرمانجی- در وصف پیامبر اسلام(ص) می‌خواند

محمد محمد (ص)
محلی كرمانجی
خواننده: محسن میرزازاده

محمد محمد محمد محمد!
چو گل سنبل و طرف چمن و غلغل قمری و دگر چهچه بلبل…
ز عشق گل و گلشن؛ شده سر مست و غزل خوان!
گهی ناله و افغان؛ گهی واله و حیران.
برو سوی گلستان؛ نظری كن به سربرگ درختان
به مرغان خوش الحان…
اله جانم سنه قوربان!
به تشویش برو دور بیا پیش؛ آیا ای دل نادان
به به نه عجایب؛ به به نه غرایب!


به به نه گوزل سن نه قیامت؛ بی یك یار موافق
شده همدم كه به نام ست؛ محمد لقبش احمد و محمود…
ابوالقاسم خیرالبشر و سید كونین
بنی عم شه تخت سلونی؛ كه بود حیدر و صفدر
وصی احمد مرصل؛ علی عالی اعلی
ولی والی والا ز قد قامت رعنا؛ كه بود قدرت یزدانی…

مرتبط با این