صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اجرای خصوصی جلیل شهناز در آواز دشتی

ما همیشه صدای زیبای تار استاد جلیل شهناز را شنیده‌ایم اما این بار با صدای لطیف سه تار او در آواز دشتی گشتی می‌زنیم. این قطعه ساعت 5:30 بعد از ظهری روز 7 تیر سال 1340 در محفلی خصوصی ضبط شده است.

مرتبط با این