صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محلی كردی
خواننده : محمد میرزاوند

آهنگ بی‌براری
محلی كردی
خواننده : محمد میرزاوند

متن ترانه :
بی براری بی براری بی براری بی براری داغت ها ده جونم
بی برادری بی برادری داغت در جانم جا گرفته
باوه باوه باوه كور بوه او چشكم باوكم ای یار یار لال بو زوونم
پدر! چشمانم كور شود و زبانم لال
مه گوتم باوم تونی مه گوتم برارم تونی برارم نمرده
من گفتم پدرم تویی گفتم برادرم تویی برادرم نمرده
ای فلك زمده زمین هی روئه ای باوه باوه با تخت گرده بمیره
فلك و روزگار مرا زمین گیر و خوار كرده
باوكی بی كورم خوركی بی برارم
پدرم بی پسر شد و خواهرم بی برادر
دلِ عالم میسوزه سی حال زارم
دل عالم برای حال زارم میسوزد
سختمه چی مه كسی ناحق نسوخته
سخت است مثل من كسی تا به حال نسوخته
قفسم خالی منه بازم گریخته
قفسم خالی شده و پرنده از قفسم گریخته
دوسیاكم بار كردنه كس نی به جاشون باوه باوه باوه
دوستانم رفته اند كسی را ندارم پدر
میا روم زاری بكم دو مالگیاشون
میخواهم بروم در منزلشان گریه و زاری كنم

مرتبط با این