صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

آهنگساز و خواننده: علی زند وكیلی
ترانه: افشین مقدم

متن شعر:
زمین خوردم از درد این لحظه ها
همین لحظه هایی كه بی طاقتن

تو نیستی كه ببینی این حاله من
حاله دریایه طوفانیه این شبه غصه طولانیه

زمین خوردم از آه سرد دلم
به جایی رسیدم كه تنها شدم

از این حسرت روزهایی كه
رفت با دلم درد همسایه شد

گریه با چشم من گریه شد
چرا هر غباری رو پس میزنم

یه تصویری از تو فقط پشته شعر
شبیه یه ماهی به تو بعد از این

پشت یك پنجره میرسم
باز به یك خاطره میرسم

به پایه عشقه تو سوخت قلبم كی عاشقانه شدم
تو در زبانه منی یك عمر كی ترانه شدم

كی ترانه شدمبه پایه عشقه تو
سوخت قلبم كی عاشقانه شدم

تو در زبانه منی یك عمر كی ترانه شدم
كی ترانه شدمنگفتی شنیدم ندیدی و دیدم

من از تو به هر چی به جز پا رسیدم
مثه موی آشفته ای توی باغ

تا نفس میكشی بیقراره توام آی
من و میكشونی به سمته خودت

من زمین خوردم و رهسپاره توام آیبه پایه عشقه تو
سوخت قلبم كی عاشقانه شدمتو در زبان منی

یك عمر كی ترانه شدم كی ترانه شدم
به پایه عشقه تو سوخت قلبم كی عاشقانه شدم

تو در زبانه منی یك عمر كی ترانه شدم
كی ترانه شدم

مرتبط با این