خواننده: وحید تاج
آهنگساز: پوریا سلیمانی

داغ دوستی
خواننده: وحید تاج
آهنگساز: پوریا سلیمانی
شاعر: سعدی
نوازنده: تار و پیانو: پوریا سلیمانی تمبك: جلال نقیلو

شعر تصنیف
تا تو به خاطر منی كس نگذشت بر دلم..........مثل تو كیست در جهان تا ز تو مهر بگسلم
من چو به آخرت روم رفته به داغ دوستی............داروی دوستی بود هر چه بروید از گلم
میرم و همچنان رود نام تو بر زبان من.............ریزم و همچنان بود مهر تو در مفاصلم
حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو...........با همه سعی اگر به خود ره ندهی چه حاصلم
فكرت من كجا رسد در طلب وصال تو.............این همه یاد می‌رود وز تو هنوز غافلم

مرتبط با این