صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نوازنده تار: ترگل خلیقی
نوازنده تمبک: سمانه گل کار

موسیقی بی کلام پریشانی
نوازنده تار: ترگل خلیقی
نوازنده تمبک: سمانه گل کار

مرتبط با این