صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اوریشم
آهنگ تلفیقی پاپ و محلی
خواننده: اكوان
آهنگساز: اكواندارا دارایی

اوریشم
آهنگ تلفیقی پاپ و محلی
خواننده: اكوان
آهنگساز: اكواندارا دارایی
ترانه‌سرا : محمد جواد جعفری همت
تنظیم‌كننده: دارا داراییمتن ترانه
یه برق چیشی زده تو جونم............نیترم برم مو نیترم بُمونم
خنجر كشیده بُرمی سی قلبم.............مردم بیین ك نیده امونم
یه تشت خینی ری لوس نهاده............خدا پلنگی زده وَ جاده
زُلف كمندش دس پامِ بَسه..............نونم ك میر شكالیه یا پری زاده
می اوریشم بی مین شلالش...........شو خو ندارُم دسِ خیالش.
بالی بلندش بو مانه سُخته............خین هزار تا مجنون رُخته
ای تیَلِش رهزننو دشمن جونن............برده دل و دین مونه دستم گُرُخته
كاغذ نمشتم خینُم حلالت..........دارو ندارم سی چیش كالت
یه درد كاری تو سیم بسی كن...........اَ داری ای گُل منِ دهس و بالت

مرتبط با این