صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تیتراژ برنامه دعوت
خواننده: سالار عقیلی

دعوت
تیتراژ برنامه دعوت
خواننده: سالار عقیلی
متن ترانه
مشد یك لحظه از یادت جدا دل جدا دل.........زهی دل آفرین دل مرحبا دل
هزاران بار منعش كردم از عشق..........هزاران بار منعش كردم از عشق
مگر برگشت از راه خطا دل
از این دل داد من بستان خدایا
ز دستش تا به كی گویم خدا دل
بشد خاك و ز كویش برنخیزد برنخیزد
زهی ثابت قدم دل زهی ثابت قدم دل
با وفا دل یا دل ای دوست

مرتبط با این