صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده: همایون شجریان، نصرت فاتح علی خان
آهنگساز: براساس ملودی نصرت فاتح علی خان

شعله ور
خواننده: همایون شجریان، نصرت فاتح علی خان
آهنگساز: براساس ملودی نصرت فاتح علی خان
آهنگساز: سهراب پورناظری
تنظیم‌كننده: غلامرضا صادقی

متن ترانه
خدا خدا، امان امان
نه من بیهوده گرد كوچه و بازار میگردم.........مذاق عاشقی دارم پی دیدار میگردم
نه من بیهوده گرد كوچه و بازار میگردم..........مذاق عاشقی دارم، پِی دیدار میگردم
خدایا رحم كن بر من، خدایا رحم كن بر من.................خدایا رحم كن بر من، پریشان وار میگردم
خطا كارم گناهكارم، به حال زار میگردم........نه من بیهوده گرد كوچه و بازار میگردم
مذاق عاشقی دارم پی دیدار میگردم..........شراب شوق مینوشم، به گرد یار میگردم
شراب شوق مینوشم، به گرد یار میگردم..........سخن مستانه میگویم، ولی هوشیار می‌گردم
نه من بیهوده گرد كوچه و بازار میگردم..............مذاق عاشقی دارم، پِی دیدار میگردم
بیا جانا، جانا جانا
گهی خندم گهی گریم، گهی اُفتم گهی خیزم
غلام شمس تبریزم، قلندروار میگردم...........نه من بیهوده گرد كوچه و بازار میگردم

مرتبط با این