صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : مجید اخشابی

فهمیده ام بین من و تو راه بسیار است
تا مصر آغوشت عزیزم چاه بسیار است
هم می زنم تصویر تلخ واقعیت را
یخ كرد چای و بر زبانم آه بسیار است
از عشق تنها قصه ای می ماند
انگار در سرنوشتم قصه ی كوتاه بسیار است
هر قدر مواجم تو آرامی و بی احساس
دردی كه دریا می كشد از ماه بسیار است
بن بست یعنی قلب من تا چشم های تو
یك اعتراف ساده حرفش گاه بسیار است
از عشق تنها قصه ای می ماند
انگار در سرنوشتم قصه ی كوتاه بسیار است

مرتبط با این