صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عباس پیری

حوزه تخصصی: تهیه كننده

" از سال ١٣٧٤ به عنوان دستیار تهیه به رادیو آمدم و همكاری خود را با رادیو دو كه بعدا به رادیو فرهنگ تغییر نام داد آغاز كردم."

-(چهار سال بعد) از سال 1378 كار تهیه كنندگی در رادیو را شروع كرد.
-" فالگوش " نام اولین برنامه ای است كه به عنوان تهیه كننده حضور داشت.
-عباس پیری بیشترین جایزه را در بین تهیه كنندگان معاونت صدا در جشنوارهای مختلف بین المللی رادیویی دریافت كرده است.
-كسب عنوان برترین تهیه كننده در جشنواره abu ( اتحادیه آسیا و اقیانوسیه) اولین بار توسط وی از ایران دریافت شد.
-در حال حاضر بعنوان تهیه كننده شیفت شامگاهی رادیو آوا مشغول به فعالیت می باشد.