صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مجید امجدی فرد

حوزه تخصصی: تهیه كننده

كار در رادیو را از سال 79 آغاز كردم.

-از سال 82 بعنوان دستیار تهیه در رادیو پیام مشغول به كار شدم و در حال حاضر بعنوان تهیه كننده شیفت صبحگاهی رادیو پیام مشغول به كار هستم.
-از سال 86 تا اكنون بعنوان تهیه كننده رادیو آوا فعالیت دارم.
-بعنوان تهیه كننده در رادیو فصلی فعالیت داشتم.
-و در حال حاضر تهیه كننده برنامه طنز و ترانه در رادیو صبا هستم.