صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

حسین جهانی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

تهیه كننده و نویسنده

شروع كار در رادیو پیام از سال 1385