صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مرتضی اسد امرجی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

زمان شروع به كار در رادیو آوا از سال 81 بوده است.

-از سال 81 تا كنون پیام و آوا.
-از سال 88 تا كنون رادیو فرهنگ.
-یك سال در شبكه رادیویی ورزش و 3 سال در رادیو گفتگو همكاری كرده است.