صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پرویز جمالی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

-با رادیو آوا از زمان تاسیس همكاری دارد.

-از سال 1376 با رادیو پیام همكاری دارد.
-به مدت 10 سال بعنوان دستیار تهیه همكاری داشته است.