صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

خواننده : محسن چاووشی

صدای تو اومد صدای خنده ی تو پروند از شاخع ام پرنده های منو دوباره پشت سرم پر از هوای تو بود كسی نبود ولی صدا صدای تو بود
صدام كردی با گلوی مجروحت صدام كردی با تموم اندوهت چقدر گریه كنم چقدر تلو بخورم چقدر به دیوار پیاده رو بخورم
چقدر گریه كنم چقدر تلو بخورم چقدر به دیوار پیاده رو بخورم تموم داراییم خیال كردنمه هنوز هم دست تو دور گردنمه
آهای خیال هنوز بكش منو هر روز كه مرگ من تنها نفس كشیدنمه چقدر گریه كنم چقدر تلو بخورم چقدر به دیوار پیاده رو بخورم
چقدر گریه كنم چقدر تلو بخورم
چقدر به دیوار پیاده رو بخورم

مرتبط با این