صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

شهرستان خواف را علاوه بر معادن سنگ آهن ارزشمندش كه بر سر زبان‌ها انداخت و شهرتش به واسطه موقعیت جغرافیایی و استراتژیكی كه در مسیر جاده ابریشم دارد، به پیر خوش‌نواز و فروتنی می‌شناسند كه میراث‌دار هنری دیرینه است.

شهرستان خواف را علاوه بر معادن سنگ آهن ارزشمندش كه بر سر زبان‌ها انداخت و شهرتش به واسطه موقعیت جغرافیایی و استراتژیكی كه در مسیر جاده ابریشم دارد، به پیر خوش‌نواز و فروتنی می‌شناسند كه میراث‌دار هنری دیرینه است.

مردی كه ادعا داشت، دوتار زبان بی كلامی است كه هم تسلی دل نوازنده است و هم روح نواز جان شنونده.

عثمان محمد پرست، نماد نواختن سازی بود كه در خطه خراسان و تركمن صحرا و مازندران پدیدار شده بود. نوای فرهنگ و هنر خواف، در لرزش سیم سازی بود كه به پشتوانه این پیر خراسانی، پا از مرز‌های داخلی فراتر گذاشته بود.

مرتبط با این