صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

حمید سبزواری

حمید سبزواری متولد (1304 سبزوار) شاعری است از نسل دیروز، پدرش، «‌عبد الوهاب» پیشه ور ساده‌ای بود كه قریحه شعری داشت. جدش، ‌ملا محمدصادق ممتحنی، ‌شاعری مردمی بود كه «مجرم» تخلص می كرد و آثارش در سفری به مشهد و در حمله راهزنان به یغما رفت..
سبزواری قبل از مدرسه، قرآن را در خانه و نزد مادرش آموخته بود. او بعدا به مدرسه شیخ حسن داورزنی رفت او در دوره نوجوانی در سبزوار زندگی می كرد. در سبزوار كتابفروشی به نام خسروی بود. او شعرهای حمید را چاپ كرده و فروخت. حمید می‌خواست اینكار را در تهران نیز انجام بدهد لیكن این امر صورت نگرفت.
شاخصه‌ها:
سبزواری ابتدا به شغل معلمی مشغول بود. او سپس كارمند بانك بازرگانی در تهران شد و سپس به شاعری روی آورد.
آثار و كارهای شاخص:
مهمترین فعالیت سبزواری، ‌شاعری می باشد. شعر حمید، ‌شناسنامه زمانمند انقلاب است، زیرا كمتر حادثه یا رویدادی است كه انعكاس از آن درشعر او نباشد. شاعر با حساسیت ویژه خویش، ‌هر رویداد مهم تاریخ معاصرایران رابا گل واژه های شعرش درحافظه زمانه نقش كرده است تا آیندگان از یاد نبرند كه نسل گذشته در چه شرایط دشواری از آرمان ها و انقلابش دفاع كرده است.

سردبیر: - سردبیر: ویكی پدیا

مشاهیر

  • محمد ‌نوری

  • عثمان محمدپرست

  • همایون رحیمیان

  • نصیر حیدریان راستی

  • استاد ابراهیم قنبری

  • استاد خدر قادری گرماوی

  • علی‌اصغر بهاری

  • پژمان بختیاری

  • هوشنگ ابتهاج (هـ. ا. سایه)

  • محمد حسن رهی معیری