صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محسن كریمی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

- از سال 1388 تا اكنون با رادیو پیام و آوا همكاری داشته است.

-بعنوان صدابردار فعالیت داشته است.
-به مدت 3 سال تهیه كننده رادیو سلامت بوده است.