صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محمدحسن رحمانی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

از سال 83 بعنوان دستیار تهیه و از سال 87 بعنوان تهیه كننده در رادیو پیام می باشم .

تهیه كننده: شبكه قرآن از سال 81 تا 85 و از 92 تا 95
تهیه كننده: اداره كل نغمات آیینی از سال 85 تا 95
تهیه كننده:شبكه صدای آشنا از سال 84 تا 93
تهیه كننده: رادیو سلامت به مدت یك سال
تهیه كننده: رادیو جوان از سال 86
و تهیه كننده : رادیو كتاب ،رادیو فصلی ، رادیو انقلاب و رادیو اربعین